Letra C

Cementeri primitiu

Es trobava molt prop de l’església en el lloc que durant molts anys ha ocupat Correus i va perdurar fins l’any 1802, encara que transitòriament se’n van utilitzar d’altres. Per aquest motiu la plaça (de Jovellar) es deia del Fossar.

Comment here

25 + = 27