Letra C

Cabadés, Francesc

(Vinaròs). Alcalde de la ciutat des de 1846 a 1849. Nomenat síndic procurador general en l’Ajuntament de 1817, regidor en 1821, síndic en el del 18 de febrer de 1838 i 4 de març de 1839 i alcalde en 1846. Ocupant aquest càrrec, en 1847, l’Ajuntament va decidir comprar el convent de sant Agustí a Miquel Sanahuja de Castelló, primer comprador, que no podia pagar el segon plaç a l’Estat i es va aconseguir un vell somni demanat 239 anys abans com era la carretera de l’Aragó: La Reina havia accedit a que el camí de Morella a Sant Mateu s’allargués fins a Vinaròs.

Comment here

− 3 = 1