Letra C

Cabadés

Cognom molt tradicional del nostre poble que encara perdura en la actualitat, amb noms de pila inclosos. A més de Fra Agustí Cabadés i Magí es troben com a personatges més destacats a Adolfo Cabadés, síndic, Domingo Cabadés, benefactor del convent de sant Agustí i Francesc Cabadés, alcalde; tots ells nomenats en repetides ocasions a la “Història de Vinaròs” de Borràs Jarque.

Comment here

7 + 3 =