Letra B

Boter

boterOfici molt comú en la nostra població a causa de la importància del negoci del vi. En el cens de 1910 encara apareixen 51 homes que exerceixen dit ofici, després d’haver arruinat la filoxera els nostres camps de vinya.

Comment here

9 + = 16