Letra B

Bou de corda

«La proclamació de la República Federal es celebrà el dia 22, avant vespra de S. Joan, amb repic de campanes a les 6 del matí, juglar i música pels carrers, tocant l’ himne de «La Marsellesa»… bou de corda per la Vila; calderes per als pobres, i regates de llanxes al mòll» (Borràs Jarque, pàg. 416). Ja anteriorment Madoz, en el seu Dicccionario, -de l’any 1845 aprox.- exposa que a Vinaròs es feien dos funcions de bous a l’any, una en els dies pròxims a S. Joan, consistent en fer còrrer 5 o 6 jònecs amb corda pels carrers i l’altra en dos corregudes de jònecs en la plaça de S. Agustí, una per compte de l’Ajuntament i l’altra pagada pels mariners.

Comment here

54 − 46 =