Letra V

Vila-Real, Carrer de

VILLARREAL,  Calle deNom donat a un carrer de nova apertura el 16 d’agost de 1970, en plenes festes del Llagostí, amb correspondència amb aquella població de La Plana. El carrer desemboca al camí Carrerò, pujant a l’esquerra, com a perllongació del carrer de la Mare de Déu dels Desemparats. (Vegeu al setm. “Vinaroz” del 22 d’agost de 1970 l’article “Brillante jornada dedicada a Villarreal”).

Comment here

+ 20 = 25