Letra V

Vilar Piñol, Josep Agustí

(Vinaròs,?). Sacerdot. Vicari perpetu de la Parroquial. Autor de la novena a Sant Valent, la introducció de la qual va redactar el seu nebot Baltasar Piñol Espinosa. Mossèn Vilar va escriure dita novena amb motiu de la primera epidèmia de còlera que es va produir en la nostra ciutat al segle XIX.

Comment here

7 + 2 =