Letra V

Vergara, Francesc i Ignasi

vergara(Alcudia de Carlet, 1713 i València, 1715). Famosos escultors valencians, autors segons signatura del 13 d’abril de 1733, de l’antic retaule de l’Ermita dels Sants Patrons, destruit durant la guerra civil de 1936. L’historiador Borràs Jarque s’empenya en afirmar que siguen els nostres Verderes, autors vinarossencs. Joan Bover, qui ha comprovat la signatura, afirma que es llig rotundament Vergara i no Verdera, la qual cosa tampoc lliga amb l’edat de 18 anys del més famòs dels germans, Ignasi.

Comment here

32 − 22 =