Letra V

Verge del Lledó

VIRGEN DE LIDON, Calle de la    -Capilla-Se li va posar aquest nom a un carrer de cases noves fetes per la Caixa d’Estalvis de Castelló, davant de l’antic “Matadero Municipal”, on actualment finalitza el passeig marítim “Sant Pere”. Fou en sessió celebrada a finals de febrer de 1961. (Setm. 4-III-1961)

Comment here

− 2 = 7