Letra V

Veles

velesFins l’aparició dels motors a les barques cap a 1920 estava vigent l’ofici prou extés a Vinaròs dels velers i veleres, homes i dones que es dedicaven a composar veles i remendar-les. Com que a Vinaròs en tots temps antics es feien vaixells de gran port, deuria ser un ofici imprescindible, tradicional i artesanal vertaderament important, així com els artesans de fer les xàrcies de diferents formes i tota classe d’aparells, com les nanses, palangres, ralls, etc. En temps de la construcció del Damianín I, es nomdna el constructor de veles, Sr. Selma.

Comment here

20 − = 19