Letra V

Velarde i Velarde, Bernat

Bisbe de Tortosa des de 1765 fins 1779 en que va ser traslladat a Saragossa. El 3 de juny de 1773, es van dirigir a Tortosa el nostre rector i Francesc Reguart, regidor degà de la Vila, per a sol.licitar llicència per a que el bisbe Lassala, fill de Vinaròs, consagrés la Parroquial, acte que es va celebrar el dia 7 immediat. En 9 d’octubre de 1776, com queda registrat al corresponent llibre de difunts, el doctor Velarde va visitar l’església parroquial.

Comment here

81 + = 89