Letra S

Soró, Carrer

Es troba situat aquest carrer menut tocant a la confluència del carrer Pilar i l’actual plaça sant Esteve (Esteban). En ell es trobava el molí d’oli “Almazara Vinaròs”. El nom de Soró fa referència a un cognom existent a Vinaròs des de molt antic: Un tal Lluís Soró Vela apareix citat, per exemple, en un ple de l’Ajuntament de 4-V-1973, però moltíssims anys abans, quan es parla de l’inventari de l’antiga casa de la Comanda de Montesa existent a Vinaròs, es cita el següent. “…anno Nativitate domini M.D.LXX.VII. lo ilustrissim e Reverendissin don Melchior Sans comanador de la orde y militia de Nostra senyora de Montesa y del benaventurat San Jordi y de la comanda de les viles de Benicarló y Vinaròs juntament ab lo notari y testimonis davall sosdits (…) a la casa y celler que la dita comanda te en la dita vila de Vinaròs fora los murs de aquella en lo arraval damunt la vila segons que affronta ab corral de Joan Steller y cami de Benicarlo de un costat y del altre ab carrero de Pere Soro…” O siga que en l’any 1577 ja es nomena un carreró que duu eixe nom que en realitat correspon a un cognom. En gener de 2002 les cases d’aquest carrer van ser assolades per fer una ampla avinguda de circumval.lació per al trànsit rodat.

Comment here

17 − = 8