Letra S

Sometent

sometentCos armat de civils format durant la Dictadura de Primo de Rivera. La primera Assemblea per a informar a les forces vives de la població que es vulguessen adherir es va fer en octubre de 1923. Era el seu lema: “ Paz, Paz y buena voluntad” i tenia com a patrona a la Verge de Montserrat. En 1925 el Sometent estava dirigit per Pasqual Ibáñez Fita com a cap i Francesc Adell García com a subcap. El 26 d’agost de 1927 es va beneir pel Bisbe de la Diòcesi la bandera del Sometent a la plaça Sant Antoni, estant l’acte presidit pel Ministre de la Guerra, Comanant General dels Sometents, Governadors Civil i Militar, Marquesos de Benicarló, etc. Actuà de padrina de la bandera la filla del Marquès, Maria Victòria, amb una cort d’honor de damicel.les com Filomena Guarch, Pilar Serres, Concepció Juan, Maria Josefa Membrillera, Pilar Gausachs i Visitació Pola. Es celebrà missa de campanya per l’Arxiprest i estaven presents delegacions dels somatens de pobles veins. Entre els seixanta vinarossencs que formaven part del somaten es trobaven persones riques i destacades, de dretes, com Obduli Balanzà, Joan Carsi, Asensi, Cano, Rochera, etc. Era el secretari Ramon Adell Vizcarro. Personatge molt important era el Sr. Obduli Balanzà Capuz. Estaven presidits pel veterinari Miquel Herranz, baix les ordres del capità de l’exèrcit Juan Villalon Dombriz, Alejo Querol Escribano havia cesat com a “Cabo” de Partit en maig de 1926 a causa del seu canvi de residència; Josep Mª Serres Guallat era “Subcabo”; Elies Ferras Català “Cabo” de Districte; en octubre de 1927 van ser nomenats “Cabos” de poble Vte. Izquierdo Pérez i Pasqual Ibáñez Fita, així com “Subcabos” Ricard Alcoverro Carsi i Vicent Adell Joan. Escassíssimes activitats van dur a terme els afiliats: entre elles el d’anar a buscar a una xiqueta que s’havia perdut. El Sr. Herranz li va dir al jove Vicent Ferrer que repartia el butlletí, que si hi havia roido, a ell que no el cridessen. A l’abril de 1931, poc abans de ser proclamada la República, va ser nomenat Cap («Cabo») del partit (comarca) de dita organització, el Sr. Joan Carsi Giner.

sometent 5 sometent 4 sometent 3 sometent 2

Comment here

3 + 6 =