Letra S

Schola Cantorum

Formada per xiquets principalment, va fer la primera actuació el 20 de gener de 1931, interpretant alguns trisagis d’autors vinarossencs, entre ells «del ilustre Padre José Maria Bover. de la Compañía de Jesús«. Va estar constituida i dirigida per mossén Vicent Enrique i Tarancón. (Rev. San Sebastián).

Comment here

29 − 21 =