Letra S

Saura, Miquel

saura(Vinaròs sobre 1530 – Pamplona, segle XVI). Professor de llatí i retórica en diferents universitats. Va fer estudis de Dialèctica i Gramàtica a la Universitat de València. Autor de diversos llibres de text sobre aquestes assignatures, publicats a València des de 1564 a 1579. Mestre de Gramàtica de Vinarós segurament entre 1530 a 1580. Va ser nomenat per a impartir classes en la llavors recent creada Aula de Gramàtica de l’any 1570. Havia estudiat a València, sent nomenat Mestre de la Joventut de la Universitat en finalitzar els estudis de Dialèctica i Filosofia. Va ensenyar Gramàtica, Poètica i Retòrica a Valencia durant cinc anys. Després va ensenyar Gramàtica en diverses ciutats espanyoles, inclòs Vinarós, com ja s’ha dit. Finalment, reclamat pel Magistrat de Pamplona, va exercir allí el seu Magisteri Major dels estudis d’Humanitats que els va fer aixecar, ja que llavors es trobaven allí prou decaiguts. Es deuen a la seua ploma les següents obres: «Libellum de figuris adolescentibus admodum utilis», 1557; «Gramaticae Tabulae», de 1564; «Libellum de Figuris Rethoricis», de 1567 i 1576; «Syntaxis cum observationibus» (també apareix amb el títol de «Observationes in Universam Syntaxi»), 1569; «Syntaxis, seu de Constructione Libellus», 1569, publicat a Valencia; “Etymologia Partium Orationis Tabulae tyronibus Gramaticae artis utilissimae”, València 1569. Aquests dos llibres es troben a la Biblioteca de València i perteneixqueren a l’investigador Nicolau Primitiu. La biblioteca General de Navarra conserva també dos volums: “Gramaticae Institutiones latinae linguae tyronibus utilissimae” (1577) i “Oratoriarum Institutionum libri tres, nunquam antea in lucem editi, ad Ilustrissimum D. Dominum Franciscum Oliverum abbatem; est etiam perutilis Epitome eiusdem Saurae sola Rhetoricae praecepta complectens”, de 1588, publicats aquests dos a Pamplona. Altres obres, molt similars són: «De Syntaxi Partium Orationis Libellus», 1579; «De Ethymologia, seu Attributis partium orationis Tabulae Latinae Linguae Tyronibus utilisimae», “Gramaticae Tabulae” i “Constructione octo partium orationis institutio brevis”, etc.

Comment here

62 + = 69