Letra R

Remei, Carrer de la Mare de Déu del

Carrer que va des del c. de Sant Sebastià i conflueix en el de S. Pasqual o Barranc i continua fins al c. del Angel. Es paral.lel al de S. Gregori o camí d’Alcanar, motiu pel qual possiblement es retria homenatge a aquesta Verge canareva, patrona de la festa de la santa Creu, i que es lliga amb la victòria de Lepant, en quin mateix dia es va celebrar la victòria espanyola sobre l’esquadra dels turcs. Cal recordar de la batalla de Lepant, que part de la flota espanyola va eixir dels ports dels Alfacs i de Vinaròs (recordar Cervantes).

Comment here

− 3 = 2