Letra R

Redó Miravet

Família d’emigrants vinarossencs residents a Luxemburg. Molt adinerats. Van sufragar les despeses de l’altar del Diví Jesús de Praga de la nostra església Parroquial, al finalitzar la guerra civil en 1940. Després es van establir a València i la seua casa, que tocava a l’Ajuntament, va servir per ampliar aquest en 1997. Els baixos els ocupa el Banc de València.

Comment here

8 + 1 =