Letra R

Redó Nento, Mª Carme

(Vinaròs 1945). Professora d’EGB. Va finalitzar els estudis de Magisteri a l’Escola Normal de Castelló al setembre de 1964. Va opositar al cos de Magisteri Nacional en juny de 1966. Exerceix la docència al Col. Públic N. S. de l’Assumpció de Vinaròs.

Comment here

1 + 7 =