Letra R

Ramirez Ferriols, Joaquim

(València  21-II-1896 – Vinaròs 23-XI-1978). Mestre Nacional. Exercia de mestre en Sant Jordi quan es va casar amb la vinarossenca Maria Ferràs Sacanelles el 26 d’agost de 1929. Director durant molts anys de l’antic col.legi Sant Sebastià. En gener de 1964 els seus alumnes i ex-alumnes li van retre un calorós homenatge, amb motiu de haver-se-li concedit la medalla d’Alfons X, el Savi. Va exercir a la nostra ciutat des de 1934 i es va jubilar en febrer de 1966.

Comment here

+ 31 = 36