Letra R

Ramirez Ferrás, Encarna

(Vinaròs). Professora d EGB. Va finalitzar els seus estudis en gener de 1959. En 1961 aprovà les oposicions al magisteri nacional. Exerceix fins la seua jubilació en juny de 2000 en el C. P. N. S. de Misericòrdia des de Setembre de 1973, després d’haver estat impartint classes d’adults (octubre 1961) i exercir en les escoles de la partida de Sant Roc del nostre poble (1963).

Comment here

7 + = 17