Letra P

Puig o Pujos

Nom d’una partida del nostre terme municipal, situada a la falda Est i Sud de la muntanya del Puig de la Misericòrdia, tocant a la partida Ribes. En escritures notarials se la denomina indistintament Puig o Covetes, per la seua proximitat una de l’altra. El seu nom va donat per trobar-se situada en la mateixa muntanya.

Comment here

60 − 58 =