Letra P

Ponts del riu Servol

1-A EL PONT ROMÁ A PRINCIPI DEL SEGLE XXEl que es conegut com pont romà, encara que ha batut el rècord de temps, no es pot assegurar que sigue d’aquella època. Es parla d’ un pont construit al riu sobre el segle XVIII, que suposem que és aquest: així s’afirma en les “Efemèrides” del mes de maig, que suposem que són de Ràfels García, però podrien ser anteriors. En elles, es diu que el dia 6 (de maig) de 1635 el Consell de la Vila va manar construir un pont sobre el Cervol. Abans es passava o travessava per uns guals, camins que creuaven el riu sec i no es creuaria amb les gran avingudes pel perill que suposaria, sent travessat quan les aigües ja deurien amainar. Dos anys després el pont encara no estava fet i el Consell torna a insistir i diuen les efemèrides: “17 de maig de1637. Insiste el Consejo de la Villa en la construcción del puente sobre el Servol y acuerdase saquen de la bolsa comunal y de lo que adeuda a esta Vicente Ciurana, doscientas libras para los gastos que se originen en las obras”. Es citat dit pont del riu en els establiments del Lloctinent de Justícia (nº 11), en 1647. No sabem per tant si el pont estava després trencat o la sortida de la població era pel Camí Canar, ja que Laborde en el seu llibre de viatges per la nostra població, de l’any 1826, diu: »Apenas se sale de Vinaroz se pasa por el vado del rio Servol, que está casi siempre sin agua. Después de media legua se pasa una rambla de ordinario seca, y á otra media se divisa á la derecha una torre cuadrada, que señala los límites del reino de Valencia; se pasa en seguida el rio Cenia por un buen puente de una arcada, se entra en Cataluña».
El PONT de la carretera general 340 és molt més modern i va ser trencat en diverses rivades com en 18 de setembre de 1884. Un antecessor del Sr. Gómez Sanjuán, Josep Escrivano Morales, en el seu diari afirmava: “Año 1863. Nota- Dia 31 de octubre 1863. Estuve a ver el puente nuevo que se hace en el rio nuestro en la carretera nueva de Ulldecona. Soby arriba de dicho puente, en el momento que estavan poniendo las nueve últimas piedras que fueron la llave del puente, son muy grandes hera menester muchos hombres para manejarlas. El Aparato de madera para formar el puente hasía muy bien”. PONTDEL SERVOL CARRETERA DE LA COSTA NORD. Construit al final de l’avinguda de Tarragona, fou inaugurat en 1971, baix manament de l’alcalde F. Balada. El va fer l’empresa Coalfa per 940.000 pessetes.PONTS DE LA CARRETERA DE LA COSTA SUD. En abril de 1983 s’estaven construïnt els ponts sobre el Barranc de Bola i sobre el Barranc de Les Salines. Es pot vore imatge coroletjada sobre el particular en la portada del setmanari “Vinaròs” del 16 d’abril de 1983. PONT DE LA CARRETERA DE L’ERMITA. Construit també en temps de l’alcalde F. Balada, condueix cap a la serra del Puig, a l’Ermita, Club de Tennis i zona de xalets. Va ser beneït i inaugurat el dia 20 de gener (festa de S. Sebastià) de 1967.

Comment here

80 − = 74