Letra P

Ponts del riu Sénia

A més del pont de l’Olivar, entre la població d’Alcanar i la nostra es troben diversos ponts, un més pròxim a Alcanar, que es coneix allí com pont dels “Estretets” i considerat d’época romana i el pont de Sol de Riu. Sobre quest darrer trobem una referència en el setmanari local “El Mediterráneo”, de 1881. “La situación topográfica de esta ciudad, enclavada en el confín del reino de Valencia, a dos leguas del puente de piedra con que Carlos III dividió nuestra comarca del principado de Cataluña…” La refèrencia al rei Carles III és inexacta, ja que la pedra en qüestió va ser recuperada, ja partida pel mig, al llit del riu per membres de l’Associació “Amics de Vinaròs”, però l’autor que això escriu l’havia llegit moltes vegades sent mestre en la veïna població d’Alcanar (1964-1974) i el número romà IV estava escrit “IIII”.

Comment here

62 + = 66