Letra P

Piscina Servol de Bancaixa

Contituïda com a Obra Social. Prèviament l’Ajuntament va cedir els terrenys a la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Castellón en sessió de 4 de novembre de 1981, amb escritura de cessió gratuita. En un principi estava per fer-se en dit terreny l’obra social d’una maternitat, però després es canvia d’intenció. La instal.lació esportiva o piscina, situada en la perllongació del Carrer de Maria Auxiliadora, va ser inaugurada el 17 de juliol de 986. Financiada com a obra social per la Caixa d’Estalvis de Castelló, en 1994 va tancar per deficiències tècniques del sostre i al passar l’entitat financiera a Bancaixa es volia deixar el seu costòs manteniment a l’Ajuntament, que es va negar. L’Obra Social està dirigida per Constantí Giner Akribas.

Comment here

− 3 = 1