Letra P

Pirulí

IMG_20140316_101801Nom popular amb que es coneix l’edifici de vuit pisos de la plaça de Sant Telm de propietat municipal, construit arran de l’ampliació del mercat en 1985. El seu destí principal encara que no s’hague fet efectiu és el de Arxiu i Centre de Documentació Històrica del Baix Maestrat. Aquest ampulòs nom no s’havia fet efectiu encara i allí van estar ubicats momentàniament els jutjats, classes d’adults (EPA), etc. Per fi en l’any 2001 es va instal.lar allí l’Arxiu Municipal. (Vide Centro de Documentació Històrica del Maestrat).

Comment here

+ 54 = 64