Letra P

Pinyol

Nissaga de platers vinarossencs de finals del segle XVII i mig segle XVIII. En Cinctorres, població dels Ports es conserven obres dels tallers de Vinaròs obra dels orfebres Piñol. Entre les principals d’aquestes joies cal ressaltar quatre canelobres de plata, tres sacres d’altar de considerable tamany i una relíquia de tres sants amb forma de custòdia, les quals van ser exposades a la catedral de Tortosa a l’abril de 2.000 dins de l’exposició denominada “Fidei speculum”.

Comment here

− 3 = 6