Letra P

Picasó

Cognom poc comú però que apareix a Vinaròs. A començament de segle, en 1910 apareix censat Agustí Vidal Picasó, avi matern de qui aixó escriu. Tenia també altres germans amb els mateixos cognoms.

Comment here

84 − 75 =