Letra P

Peña Madridista – Peña del Real Madrid

Entitat recreativa que conformen els seguidorsvinarossecs de l’equip de futbol del Reial Madrid. Es vafundar el 9 de Setembre de 1982. Ha comptat amb diversesseus per a local d’entreteniment dels socis: així vainaugurar local social a finals de febrer de 1983 ioficialment amb la presència del president de Madrid en 21de gener de 1984. El 16 de març de 1990 aconsegueixl’antiga aspiració des del seu naixement vuit anys abans, decomptar amb un local social propi que, situat al carrerSocors, nº 50, inaugura per fi sent president J.J. Safont. Haparticipat activament en les desfilades del Carnestoltes.Comptava aproximadament amb uns 90 socis i tenia la seupròpia a la raval del Socors, número 50, quan la reinaugurael 9 de març de 2000. Presidents de l’entitat han estat JoanJosep Safont des de 1984 i Sebastià Adell Pascual desd’octubre de 1991. En 1992 presideix Joan Baptista ArnauMarco.

Comment here

86 + = 89