Letra P

Patronat de l’Ermita

Fins el moment actual han estat tres les temptatives de restaurar l’ermita a càrrec de col.lecius anomentats «Patronats» i que no han donant tot el resultat que d’ells s’esperava sempre per culpa de dificultats econòmiques principalment i per les traves de l’administracions municipals i eclesiàstiques. Sempre fent bo l’adagi de que qui no arregla la gotera apanya la casa sencera, s’ha hagut d’acudir a la restauració quan quasi no hi havia més remei. El primer patronat es va crear en 1944; el segon en gener de 1962, presidit per l’arxiprest mossén A. Capdevila, i el tercer en setembre-octubre de 1979, promogut pel nou Ajuntament sorgit de les darreres eleccions democràtiques.

Comment here

5 + 5 =