Letra P

Patent de sanitat

Document que entregaven les autoritats de marina, certificant la salut dels tripulants i passatgers de determinat vaixell i si hi havia enfermetats contagioses en el port de sortida. Les patents més antigues són manuscrites i dels segle XVII. Durant el segle següent ja es van fer impreses parcialment entregant-les els municipis, dites llavors universitats. El carrer vinarossenc de Les Ànimes fa referencia al llazaret o lloc on havien de permanèixer en quarentena els mariners apestats i no com a cementeri dels mateixos apestats com han escrit alguns historiadors locals. En el segle XIX ja van existir juntes sanitàries a cada port. Les naus que no portaven patent neta estaven obligades a guardar una quarantena abans de poder desembarcar els seus tripulants en qualsevol port.

Comment here

7 + 1 =