Letra P

Patent de navegació

Document que concedien les autoritats de marina, donant permís per a navegar un vaixell. Van estar vigents dits documents durant el segle XVIII; cap vaixell podia navegar sense patent, baix pena de confiscació de la nau i de la càrrega. A cada port existia una estació sanitària. El metge vinarossenc Gerardo Delmàs va ser cap de diferents i importants estacions sanitàries (Port Bou, Tarragona, Barcelona, Alacant, etc.). Aquestes estacions sanitàries, que inspeccionaven els vaixells per si portaven malalts, van anar desapareixent sobre els anys 1930-1940 a mesura que la navegació marítima va anar quedant aparcada pels vehicles motoritzats com camions, autobusos, i demés.

Comment here

+ 30 = 33