Letra P

Pascual Plá, Jose Luís

José Luis Pascual(Albaida, 1941). Llicenciat en Pedagogia. Va cursar estudis de Magisteri a Castelló. En 1962 es nomenat mestre propietari a Albocàcer. Després d’alguns mesos de docència es trasllada a Barcelona per continuar estudis de Filosofia i Lletres, Secció de Pedagogia, compaginant-los amb docència de primària i mitges. Acabat el periode universitari es nomenat Professor de l’Escola Normal encarregat de Pràctiques, Càtedra de Pedagogia i posteriorment Professor Adjunt Interí de Càtedra de l’Escola de Formació del Professorat d’EGB en la Universitat Central de Barcelona. Des de 1977 treballa en l’empresa privada com a gerent d’empreses del moble. És autor de «Un burgués liberal, Wenceslao Ayguals de Izco y las instituciones educativas de Vinaroz hasta 1880», presentada en setembre de 1977, tesina de llicenciatura que va merèixer la qualificació de «Excel.lent», (sense publicar) i de «La circulación monetaria en el Reino de Valencia«, monografía vinarossenca Nº 6, publicada per l’Ajuntament de Vinaròs en 1986. Coincidint amb la festa del llibre (23-IV-2005) es va presentar la seua tesi sobre Ayguals de Izco, publicada per l’Associació Cultural “Amics de Vinaròs” i en 2011 «Vicente Valls y Anglés – El legado de un maestro».

President de l’Associació Cultural Amics de Vinaròs des de 2005 fins l’actualitat. Quan va iniciar el seu periode al front de la mateixa,  l’entitat comptava amb 35 socis. Va ser en este moment, i baix la seua presidència, quan es va produir el desallotjament de l’associació de l’antic Museu de Santa Victòria, on des dels seus inicis havia tingut la seu esta entitat. Este fet va portar que l’associació inaugurés una nova seu social on es troba des d’eixe moment, incrementant la seua activitat notablement. La seua presidència ha vist creixer la massa social fins el 365 que té en 2017.

Està casat  amb l’advocada, Ella Fernanda Muñoz Rojas. (Cali, Colombia)

1 AYGUALS Y SU EPOCA

30 VICENTE VALLS ANGLES

Comment here

44 − 43 =