Letra P

Pas subterrani

La carretera nacional 340 representa per a la nostra població una perillosa barrera, degut al cada vegada més intens tràfic que circula per ella. Aquesta barrera desgraciadament ha costat la vida a no poques persones. De moment s’ha hagut de salvar d’una manera perentòria amb tres encreuaments, útils per a peatons i motos, o per a peatons, motos i cotxes En 3 d’abril de 1974 el governador civil de Castelló Sr. Aizpurúa Azqueta va inaugurar el pas subterrani de l’encreuament de la carretera nacional 340 amb la nacional Vinaròs- Vitoria. Compta sols amb un pas per a peatons, un carril per a bicicletes i un altre per a motos. Es va fer substancialment per als alumnes que havien de creuar la carretera per acudir diàriament a l’Institut de Batxillerat, però resultava a totes llums insuficient. L’1 d’octubre de 1991 el Governador Civil de la Província inaugura el pas subterrani de la Carretera Nacional 340 per l’avinguda Pius XII, cap a l’Hospital, que permaneix a hores d’ara tallat i no condueix a cap lloc excepte que serveix per a creuar la perillosa carretera (any 2001), i que s’ ha d’ unir amb la futura avinguda de Joan XXIII. Té nou metres d’ampla. Va costar 80 milions, apart de les expropiacions de terrenys fetes anteriorment per l’Ajuntament. El 19 de gener de 2000 es va inaugurar pel subdelegat del govern i demés autoritats l’encreuament pel cementeri o de Maria Auxiliadora, passant el públic ja a partir de la processó del dia següent, Sant Sebastià, com a inauguració popular. Aquest pas, a pesar del seu gran cost i les molèstien de les obres, ha valgut la pena.

Tunel cruce Ctra. Morella 1973 12 IDEM. 24     19  DE   E N E R O    D E    2.000    QUEDÓ INAUGURADO EL PASO SUBTERRANEO

Comment here

− 1 = 5