Letra P

Parròquia de Santa Magdalena

Beneïda l’església d’aquesta advocació en octubre de 1961 va ser elevada a la categoria de Parròquia uns anys després, en abril de 1966. Durant els primers anys era atesa pels mateixos capellans de la població, fins que fou nomenat primer rector, mossén Joaquim Fibla Royo, a l’octubre de 1967. Va ser substituït per mossén Julio del Moral Fabregat el qual fou nomenat en juliol de 1972. Baix el seu mandat es van colocar les modernes vidrieres que la adornen (setembre de 1980) i es va pintar el quadre de l’ültim Sopar. Aquest va morir com al seu pastor repentinament en agost de 1982. Des de setembre següent regentà dita parròquia mossén Miquel Romero Navarro, natural de Nules, que porta ja una vida pastoral molt fecunda, havent introduït moltes millores, sent l’iniciador de molts actes ja convertits en tradicionals com el Via Crucis pel port els Divendres sants, el Crist de la set, el Crist dels Mariners, amb el corresponent pas de Setmana Santa, etc. (Vegeu id.)

Comment here

69 + = 70