Letra P

Parròquia de Sant Agustí

Creada com a tal en gener de 1976, estava situada provisionalment en un magatzem del carrer Leopoldo Querol i atenia els feligresos de la part nord de la població. Des del moment de la creació de dita parròquia va estar regentada pel rector Josep Sales. En abril de 1988, diumenge de Rams, davant les dificultats econòmiques que feien improbable la construcció d’un edifici per a comptar amb una església pròpia, es va traslladar al convent de la Divina Providència. Com quasi sempre els feligresos preferien l’emblemàtic i més noble edifici de l’arxiprestal per a les cerimònies dels casaments i dels soterraments i a més a més, el rector arxiprest exigia al rector de la nova parròquia un pagament excessiu per la llum gastada, tot se li tornaren dificultats. Passats uns anys i veient les monges d’aquest convent que la utilització de les seues instal.lacions no els reportava més que maldecaps i pèrdues demanaren al bisbat la desaparició de la parròquia que caigué per la seua propia inèrcia.

Comment here

90 − = 88