Letra P

Parc Industrial de Vinaròs S.L.

Inaugurat o presentat oficialment el 5 de juny de 1992 en terrenys propietat de D. Jeremias Peris Albelda, sent el gerent son fill Jeremias Peris Casajuana en la finca de la seua propietat de 251.401 metres quadrats, al sud de la població. Era l’únic del nord de la Comunitat Valenciana amb molt bones característiques per la idoneitat de les comunicacions, segons s’afirmava pomposament, però la cruel realitat fou ben contrària, com es va vore poc després, promocionant la Generalitat Valenciana el polígon benicarlando del Collet i quedant endarrerit el nostre, el qual s’havia posat en marxa en setembre de 1993 amb nous accesos per la carretera nacional 340 i en 1995 es començà a construir la primera fàbrica. Desgraciadament la manca de les infraestructures necessàries, com eren entre altres les cloaques i les normes o exigències que es demanaven aleshores per a les noves instal.lacions, no s’havien dut a terme i el parc permaneixia totalment aturat encara en 1997. Per fi l’empresa nordamericana MacDonals s’instal.là en el 2000 a la vora de la C. Nacional 340 i pareixia que el parc industrial anava a convertir-se més bé en una zona de lleure, amb sales de multicine i demés. Però poc a poc s’ha anat completant en anys posteriors.

Comment here

− 1 = 1