Letra P

Parc eólic

Les gestions empreses per a la instal.lació d’un parc eòlic a la costa marítima de la nostra ciutat en 2005, van xocar amb els interessos dels nostres mariners, que van comptar amb el suport d’altres entitats locals i es va promoure una campanya per desestimar-lo. Però des d’APNAL es va criticar per ser la primera promoció d’una energia natural, renovable i no contaminant que s’havia d’implantar a les nostres terres.

Comment here

1 + 5 =