Letra N

Naranjos, Carrer Los

Nom posat pels propis veïns a un dels nous carrers de la urbanització de xalets situats a la serra del Puig de l’Ermita a principis de l’estiu de l’any 2002. Recau en la també llavors batejada com Avinguda de La Closa, junt al Club de Tennis. També és el nom d’una urbanització moderna construida a la costa als anys vuitanta o noranta.

Comment here

1 + 3 =