Letra M

Molí «La Suiza»

Apareix ja nomenat en el plànol de 1878 que publica Sarthou Carreres en la seua “Geografia del Reino de Valencia”. Estava situat a la part sud, a les afores de la població. Instal.lat junt al barranquet que passa per la partida de les Capçades (actualment entre l’hipermercat Continente, que segueix junt a la antiga fàbrica de llevat (ara l’Hotel Majestic) i desemboca a la platja del Clot). En octubre de 1882 es volia adquirir per una empresa de Castelló per instal.lar un gasòmetre o fàbrica de gas per a l’enllumenat públic, ja que el llavors existent sols tenia potència per a durar unes tres hores seguides.

Comment here

62 + = 65