Letra M

Molí, Carrer del

moliLi ve el nom d’un molí. El nom complet és el de Molino de la Trinidad, com així es deia el gran molí existent als grans magatzems que el tancaven i que encara ara l’obstrueixen. En escriptures de l’any 1927 no tenia encara nom massa antic i apareix citat com carrer del Pont o de Barcelona «hoy calle Molino». El molí pertanyia a la família d’Alejo Querol, (rics hisendats i banquers). L’activitat del molí era molt important a finals de segle XIX i principis del XX. Es molia per a produir farines, sèmoles, però principalment arròs, etc. Durant la guerra civil de 1936 els magatzems, requisats pel «Comité Popular», van servir de camp de concentració de presoners de guerra. Aparexien després com Magatzems «d’Azamón». El molí va donar finalment nom popular a aquest senzill carrer. En ell estava emplaçada la Societat Cultural «La Colla».

Comment here

73 − 68 =