Letra M

Molés, Lleó

Mestre d’ Ensenyament superior de l’escola «Dalt» a la plaça de Jovellar des de 26 d abril de 1842. En 13 d’ octubre es van establir també classes nocturnes, impartint-la el mateix mestre, per a fadrins de 14 a 30 anys. Les classes eren de les sis i mitja a les vuit de la nit durant l’hivern. La paga era ben pintoresca: 1.500 reals anuals i 24 onces d’ oli per a les 20 llums. Lleó Molés va escriure «Elementos Generales de Aritmética» publicada en València en 1887. En la seua portada afegia:  «en verso castellano, para la mejor inteligencia de los jóvenes alumnos que concurren a la Escuela Pública de Vinaroz», resultant un tema atrevidíssim posar en vers, l’àrida Aritmètica; així mateix un «Epítome de la Ortografia Castellana puesto en verso, para los niños que concurren a la escuela de la villa de Vinaroz»; imprès a Tortosa per Joaquin Puigrubí (sense data).  També era Mestre Organista interí en 1852 i cobrava com a tal 50 reals mensuals de l’ajuntament.

Comment here

69 − 66 =