Letra M

Molés, Remigi Mª

(Vinaròs, segle XIX). Segons cita Sarthou Carreres en la seua Geografia . General, (pàg.962) alcançà la categoria d’Inspector d’Ensenyament Primari a les províncies de Castelló, Barcelona i València.

Comment here

2 + 3 =