Letra M

Miralles Ferrando, Roser

(Vinaròs). Llicenciada en Matemátiques. Va exercir de Professora d’EGB al Liceo Quijote. Havent opositat a l’ensenyament secundari, va passar a impartir classes a l’Institut de batxillerat d’Ulldecona i després al de Benicarló, on resideix.

Comment here

53 + = 56