Letra M

Miralles Esteller, Dolors

(Vinaròs). Llicenciada en Filologia Francesa. Havent obtingut les oposicions ha estàt de professora de dita assignatura a l’Institut “Leopoldo Querol” i després al Josep Vilaplana. Casada amb Josep Miquel Fabregat Ayza.

Comment here

7 + 1 =