Letra M

Mestres de Montesa

Els mestres de Montesa que més relació van tindre amb Vinaròs foren: Fra. Guillem d’Eril (1319) va morir als 75 dies abans d’arribar a prendre possessió del seu castell; Fra Arnau de Soler (1319); Fra Pere de Thous, nascut a València, va concedir a Vinaròs i Benicarló jurisdicció pròpia, (ja que abans depenia de Peníscola), i l’amollonament del terme; també fundà la Comanda de Vinaròs – Benicarló. Galceran de Borja, Luis. Darrer Mestre de Montesa. El 24 de febrer de 1691 va concedir a les nostres autoritats, atenent a la importància de la població, el privilegi de portar els jurats rotllos o xíes colorejades als muscles, i poder dur un jonc en la mà al mustaçaf, com a símbol d’autoritat.

Comment here

− 6 = 4