Letra M

Mestre de música

Fins el 1887 el càrrec de director de les bandes era concertat amb la parròquia donat que estava inherent també amb el d’organista. (Vide organistes). A partir de llavors, amb els aires nous de la maçoneria imperant, es va desllindar el càrrec i l’església seguia nomenat els organistes per la seua part i l’Ajuntament el de mestre de la banda o de música.

Comment here

92 − 83 =