Letra M

Meseguer i Costa, Hilaria

Germana de l’Arquebisbe. Va morir a Vinaròs, víctima d’ un canzer de pit, el 20 de juny de 1933. Vídua del metge asturià,  López Dóriga, i mare, per tant del canonge i després diputat nacional J. Lluís López Dóriga Meseguer.

Comment here

86 − = 78