Letra M

Meseguer Ballester, Eduard

(Vinaròs1879 – Barcelona 17-XII-1924). Advocat. Ric Propietari. En agost de 1916 va ser nomenat jutge municipal, encara que també apareix com a tal en 1915.. En abril de 1921 era el major contribuent en rústica. Vivia en la casa de la plaça sant Agustí on havia mort el famòs Duc de Vendôme, tocant del mercat.

Comment here

+ 38 = 42