Letra M

March, Carrer d’Ausias

AUSIAS MARCH, Calle de -2-Es també conegut, amb el seu paral.lel, com carrer de “l’Aleman», per ser el malnom o renom del seu constructor, Sebastià Brau. El carrer com a tal va ser retolat en gener de 1966 posant-li el nom de «IV División de Navarra» per ser aquesta unitat militar la primera que va entrar de les tropes franquistes a Vinaròs el dia 15 d’abril de 1938. Amb l’adveniment de la democràcia se li va canviar el nom (acord municipal del 5 de març de 1980) pel que ara ostenta.

Comment here

6 + = 14