Letra M

March Bendrich, Bárbara

(Vinaròs 15-IX-1607 – 10-III-1695). Venerable. Religiosa professa de la Tercera Orde de Sant Agustí, morta en opinió de santedat el dia 10 de març de 1695, als 87 anys. Va ser soterrada en la capella de la comunió del convent de Sant Agustí.

Comment here

− 3 = 3